MbAWJsAWSGMtyXKGqM546eKz9kNVXTkLr6
Balance MONGOCM
491818.00000000